Yanlış Saç Ekimi ve Tazminat

Türkiye sağlık turizminde, özellikle saç ekimi ve estetik cerrahi operasyonlarda günden güne gelişim göstererek, hastane sayısındaki artış ve nitelikli bakım hizmetleri ile en ilgi çeken ülkelerden biri haline gelmiştir. Saç ekimi ve burun estetiği alanlarında ise iç ve dış talep yoğunluğunun en üst düzey olduğu bir döneme girmiştir. Oldukça hızlı gelişen bu alanda, başarılı hizmet veren kişi ve kurumların yanı sıra haksız kazanç elde edenlerin sayısı da oldukça fazla. Operasyon esnasında ya da operasyon sonrasında meydana gelebilecek olumsuz durumlarda tüketicinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik zararın giderilmesi için tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.  

“Estetik ameliyat” dendiğinde akıllara; burun estetiği, botoks, saç ekimi, lazer epilasyon veya vücudun farklı bölgelerine yapılan operasyonlar gelmektedir. Bu tarz estetik ameliyatların içinde bulunduğu sözleşme tipleri eser sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Saç ekimi hekimin yetkisinde bulunan bir estetik operasyon olup; hekimin bilgisizliği, deneyimsizliği, dikkatsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, yanlış tedavi veya eksik bakım uygulaması neticesinde hasta zarar görebilir. Bu ayıplı-hatalı tıbbi müdahaleler sonucunda hastanın zarara uğramasına malpraktis denir. Malpraktis, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hastaya tanı konulması, hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiği ve ardından tedavinin doğru şekilde uygulanması gibi konularda yapacakları hatalar sonucu hastanın uğradığı zararı ifade eder. Kavram olarak, Türk Tabipler Birliği Hekimlik Etik Kuralları madde 13’te: “Bilgisizlik, deneyimsizlik, ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Hekim, yapmış olduğu yanlış tıbbi müdahale sonucu hukuka aykırı olarak verdiği zararı ise tazmin etmekle yükümlüdür.

Ayıplı Saç Ekimi Operasyonu Sonucu Ne Yapabilirim?

Yapılan operasyonun aracısı hastane ise Yargıtay içtihatlarına göre doktor ile hastane arasındaki vekalet sözleşmesinden dolayı hastane ve doktor sorumludur. Eğer doktorun şahsi muayenesinde böyle bir durum olursa, sadece doktor sorumlu tutulabilmektedir. Yapılan yanlış tedavi sonucunda gelişen olumsuzluklara göre maddi veya manevi tazminat davası açılabileceği gibi ceza davası da açılabilir.

Maddi tazminat hesaplanırken; neden olunan zararın giderilmesi için yapılan veya yapılacak tedavi masrafı, eğer kalıcı bir hasar olursa ömür boyu sürecek tedavi masrafı, hastanın başkasına muhtaç olmasına sebep olan bir hata ise ömür boyu bakım masrafı ve hastada meslek kaybı oluşmuş ise mahrum kalacağı çalışma geliri dikkate alınır.

Manevi tazminat hesabında ise hastada hasar sonucu oluşan psikolojik sarsıntı, bunalım ve ruh sarsıntısı durumları neticesinde hakim takdiri ile belirlenir.

Ayıplı saç ekimi davalarının tazmini gibi hukuki anlaşmazlıklar tüketici mahkemelerinde görülür.

Yanlış tedavinin sonuçlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde sorumlu kuruma zararın tazmin talebini içeren dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra ilgili kurumdan gelen olumlu ya da olumsuz cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde tam yargı davası açılmalıdır.

İdarenin 60 gün içerisinde cevap vermemesi halinde talebin reddedildiği kabul edilir. Bu sürenin dolmasının ardından 60 günlük sürede tam yargı davası açılmalıdır.

Sürecin daha hızlı ve sağlıklı işlemesi için dava ve tazminat taleplerinin bir avukat ile yapılması hukuki yararlılık sağlayacaktır.

Ahmet Hakan BURTAŞKIRAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir