FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN KULÜP TARAFINDAN FESİH HAKKI

FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN KULÜP TARAFINDAN HAKLI FESHİ:

Kulüp PFSTT’nin 27. maddesinde yazılı hallerin gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir:

  1. Futbol faaliyeti dışında, saha dışı etmenlerden kaynaklı hastalık veya istirahatin altı ayı aşması,
  2. Futbolcunun en az altı ay hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış olması,
  3. Futbolcunun bu talimatın 25. maddesinde sayılan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi,
  4. Futbolcu Temsilcileri Talimatına aykırı davranışlar nedeniyle en az 4 resmi müsabakadan men cezası almış olmasıdır.

Bu durumlarda kulüp sözleşmeyi fesih etmek istiyor ise futbolcuya göndereceği bir ihtarname ile edimini uygun bir süre içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. Futbolcu, söz konusu süreye rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde kulüp süresinin sona ermesinden ancak 7 gün sonra sözleşmeyi fesih edebilir. Yani futbolcunun edimlerini yerine getirmemesi halinde kulüp derhal sözleşmeye fesih edememektedir.

SÖZLEŞMENİN KULÜP TARAFINDAN HAKSIZ FESHİ:

Futbolcunun kulübün haklı fesih şartlarına aykırı tutum ve davranışlar sergilememesine rağmen kulübün sözleşmeyi feshi haksız fesih olarak adlandırılır. Günümüzde pek rastlanmayan bir durumdur. Fesih sonrasında ise muhatap futbolcu feshi gerçekleştiren kulübe alacaklarından dolayı dava açabilir. Borçlar Kanunu madde 438’e göre de işveren haklı neden olmaksızın sözleşmeyi derhal feshederse işçi, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı da isteyebilir.

AHMET HAKAN BURTAŞKIRAY

FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN KULÜP TARAFINDAN FESİH HAKKI” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir