Kredi Kartı Aidatları Yasal mı ?

Kredi Kartı Aidatları Yasal mı ?  

Günümüzde kredi kartı sahibi olmak çok kolay fakat uygulamada tüketici daha harcama yapmadan borç sahibi olabiliyor. İşbu hususta mağdur sıfatına haiz olunmaması için , tüketicinin bilinçlenmesi ve var olan haklarını kullanması büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.

Bankaların kredi kartı aidatı almalarının yasal bir dayanağı olmamakla birlikte işbu durum “ sözleşme serbestisi “ gereği imzalanan sözleşmelere bir madde ekleyerek “ bu kredi/banka kartının kullanımı için … TL yıllık aidat ödenir ” sureti ile ortaya çıkan bir durumdur. Yasal bir dayanağı olmadığı halde sözleşme serbestisi gereği ortaya çıkan bir husustur. Bu da Tüketicinin Korunması Hakkındak Kanun nezdinde Haksız Şart oluşturmaktadır. Sözleşmeye eklenen bu madde tüketicinin aleyhine hüküm doğuracak bir maddedir.

Kredi kartı aidatının yasallığı hususu BDDK ile Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun arasında çatışma arz etmektedir. Nitekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik incelendiğinde bankaların , kredi kartlarına ilişkin olarak imzalanan sözleşmede “ yıllık ücret alınabileceği “ hususu düzenlenmiştir.

28 Mayıs 2014 tarihi ile yürürlüğe girmiş olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.31/3 ise sarih bir biçimde kart çıkaran kuruluşların , tüketicilere aidatsız bir kart vermek zorunda olduğunu belirtmiştir. İşbu hüküm kanunda haiz olmasına rağmen uygulamada ne yazık ki işleyiş bu şekilde işlememekte ve birçok tüketici bu aidatları ödemek zorunda olmadıklarını bilmemektedir.

Kendisinden Kredi Kartı Aidatı Ücreti Tahsil Edilen Tüketici Ne Yapmalı ?

Kredi kartından yıllık aidat bedeli olarak ücret tahsil edilen tüketici öncelikle ilgili banka ile temas kurarak fax , e-posta gibi yazılı kanallar aracılığı ile ihbarname gönderilip , işbu durum ihbar edilerek aidat bedelinin tarafına iadesini talep etmelidir. Ücreti iadesini sağlamayan banka ile uyuşmazlık durumunda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Nereye Yapılır ? 2021 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Parasal Sınırlar Nelerdir ?

  • Parasal sınırı itibarı ile 7550 TL’yi aşmayan uyuşmazlıklar için başvurulması gereken yer ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • Parasal sınırı itibarı ile konusu 7550 TL – 11330 TL arasında olan uyuşmazlıklar için büyükşehir statüsünde olan illerde il tüketici hakem heyetleri,
  • Parasal sınırı itibarı ile 7550 TL – 11330 TL arasında olan uyuşmazlıklar için büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde il tüketici hakem heyetleri,
  • Parasal sınırı 11330 TL’yi aşmayıp büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Konusu itibarı ile 11330 TL’yi aşan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulamaz. 11330 TL Hakem Heyetleri için kanunen belirlenmiş üst sınır miktarıdır. Üst sınırı aşan davalarda ise tüketici mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Tüketici mahkemelerinin olmadığı yerlerde, tüketici mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.

Başvurular, tüketici vatandaşın yerleşim yeri tüketici hakem heyetine veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

 

Tüketici Mahkemesi Kredi Kartı Aidatlarına İlişkin Görüşü :

Tüketici Mahkemesi ; bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak , Yargıtay kararı uyarınca yalnızca zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde düzenlenen ‘kredi aidatı alınabileceğine’ dair bu husus , bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Tüketici vatandaş ile müzakere edilmeksizin kartlarından ücret kesilen her tüketici paranın iadesini talep etmelidir.

 

Kredi Kartı Aidatı Ödememek İçin Ne Yapmak Gerekli ?

Öncelikle tüketici ; kredi kartı ekstrelerinde kredi kart aidatına ilişkin yansımaları beklemeksizin bankaları ile temas kurarak fax , e-posta gibi yazılı kanallar aracılığı ile aidatsız kart taleplerini iletmelidir. TTK M.31/3 maddesi gereği ; tüketici , ilgili bankadan ücretsiz bir kredi kartı talep edebilir ve 2 yıl geçmiş döneme ilişkin ödemiş olduğu aidatları da geri isteyebilmektedir. Yapılan yazılı talebe rağmen BİR AY içinde ücretsiz kart sunmayan banka , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

 Geçmişe Dönük Tahsil Edilen Kredi Kartı Aidatı Ücreti Bankadan Talep Edilebilir mi ?

Evet , geçmişe dönük 2 yıl olarak ödenmiş olan kredi kartı aidatları da talep edilebilir.

Kullanılmayan Kredi Kartları İçin Yıllık Aidat Alınır mı ?

Kredi kartınızı hiç kullanmamışsanız sizden ücret alınamaz. Ayrıca, kesintiye uğramadan en az 180 gün süre ile hareket görmeyen kredi kartlarınız hareketsiz kart olarak kabul edilir ve bu kartlar hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık aidat ücreti yansıtılamaz.

                                                                                                         Ecenaz Hepören

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir