Yabancı Sporcuların Türkiye’de Çalışma ve İkamet İzni

Türkiye’de sportif faaliyetlerde bulunacak olan yabancılar 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanununa tabi olarak çalışma izni almalıdır. 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun uyarınca daha önce 4817 sayılı Yabancıları Koruma Kanununun (Diğer kaynaklarda belirtilen aksine kanunun adı bu şekildedir.) “İstisnai Haller” başlıklı 8. maddesinin (g) fıkrasında tanınan muafiyet mülga hale gelmiştir.

Yürürlükte olan kanunun 16. maddesinde ise yabancı sporcular, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği kişiler arasında düzenlenmiştir. Burada tanınan istisna daha önceki kanunda verilen muafiyetten farklı olarak bakanlığa verilmiş olan bir yetki şeklindedir. Yani güncel mevzuat uyarınca belirtilen istisna tüm yabancı sporculara tanınan bir muafiyet değil; bakanlığa tanınan bir takdir yetkisidir.

Türkiye’de sportif faaliyet gösteren / gösterecek olan yabancılar (sporcu ve antrenörler) sözleşmeleri süresince ikamet izni almadan ikamet edebilirler.  Bu şekilde oturma izni almadan Türkiye’de ikamet edebilmesi için futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonunca, diğer sporcuların için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce taleplerinin uygun bulunması gerekir. Ancak sözleşme süresi sportif faaliyette bulunan yabancının vize süresinden fazla ise yine ikamet izni alma zorunluluğu gündeme gelecektir.

Yabancı Sporcu Tanımına Kimler Dahildir?

Mülga mevzuatta ve yürürlükte olan mevzuatta “sportif faaliyetlerde bulunan yabancı” deyiminden veya “yabancı sporcu” deyiminden anlaşılması gereken sporcular, antrenörler, yardımcı antrenörler ve malzemecilerdir. Spor ve sporcu doktorları ise bu statüde yer almamaktadır.

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başvuran yabancılar için düzenlenen ve izne sahip olan yabancıya Türkiye’de yasal olarak çalışma ve oturma hakkını veren bir resmi belgedir. Yeni düzenleme sporcuların da bu izni almasını zorunlu kılmıştır.

İkamet İzni Nedir?

İkamet izni veya ikamet tezkeresi Göç İdaresine yapılan başvuru sonucunda verilen, birden fazla çeşidi olan ve sahibine izin süresince Türkiye’de oturma hakkı sağlayan bir izindir.

Yabancı Sporcuların Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı sporcuların çalışma izni için başvuru yolu sporcunun statüsüne göre ikiye ayrılmaktadır.

Henüz yeni transfer olup, Türkiye’ye gelmemiş olan yabancı sporcuların çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı devlet temsilciliklerine yani konsolosluklara yapılır. Konsolosluk bu başvuruyu Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tebliğ eder. Bakanlık en fazla 30 gün içerisinde başvuruyu uygun bularak onaylar veya uygun olmadığına kanaat getirerek reddeder.

Türkiye’de bir spor kulubünde faaliyet gösteren yabancı sporcular ise Göç İdaresinden verilmiş olan en az 6 ay süreli ikamet izinleri bulunması koşuluyla yurt içinden, doğrudan Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak çalışma izni talep edebilirler.

Tekrar edecek olursak yabancı sporcunun çalışma izni başvurusunun yurt içinden yapılabilmesi için en az 6 ay oturma iznine sahip olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan veya henüz transfer olmuş olup yurt dışında bulunan yabancı sporcuların çalışma izni başvuruları ise konsolosluğa yapılacaktır.

Futbolcuların Çalışma İzni Başvurusu ve Detayları

Çalışma izni başvurusu hususunda futbolcuların diğer sporculardan farkı bulunmamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz başvuru yolu ve süreç aynı şekilde futbolcular için de geçerli olacaktır.

Yabancı Sporcuların İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiyede sportif faaliyette bulunan veya transfer olup da Türkiye’de sportif faaliyette bulunmak isteyen yabancı sporcuların oturma/ikamet izni alması gerekmektedir. Başvuru Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Sporcuların ikamet izni futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonunun, diğer sporcular için Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğünün ibraz etmiş olduğu uygun görüşün varlığı şartıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Yabancı Sporcuların İkamet İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler

  • Talebi İçeren Dilekçe
  • İkamet Beyanname Formu
  • 4 adet fotoğraf
  • Pasaport aslı veya eşdeğer belge
  • İlgili spor federasyonundan alınmış çalışma yazısı
  • İlgili kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

Yabancı Futbolcuların İkamet İzni Başvurusu ve Detayları

İkamet izni başvurusu hususunda futbolcuların diğer sporculardan farkı uygun görüşünü Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğünün değil Türkiye Futbol Federasyonunun veriyor olmasıdır. Bunun haricinde bir fark bulunmamaktadır.

Bu konu hakkındaki sorularınız ve sorunlarınız için iletişim sayfasında yer alan bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alperen İşleyen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir